Zagrożenie koronawirusem w powiecie ciechanowskim: jedna osoba z podejrzeniem

Niedzielny (22 marca) komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie, stan na godz. 13.: liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 72, liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 99, liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 1