Zakończono budowę odwodnienia cmentarza komunalnego

Po dwóch miesiącach zakończyły się roboty ziemne związane z odwodnieniem cmentarza komunalnego w Ciechanowie. – Prace objęły teren o powierzchni 1,23 ha. Inwestycja niweluje istniejący od lat problem zalewania grobów i umożliwia odwodnienie terenu przeznaczonego pod kolejne kwatery cmentarza – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Prace wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie na zlecenie Urzędu Miasta. Na terenie cmentarza komunalnego wybudowano kanalizację deszczową o długości 519 m. Na części zalewanej przez wody opadowe wykonano odwodnienia liniowe, które odprowadzają wodę kanałem średnicy 315 mm do przepompowni zlokalizowanej przy ul. Prymasa Tysiąclecia.

-Z uwagi na specyfikę gruntu, na którym zlokalizowany jest cmentarz, problem zalewania kwater istniał od lat i nasilał się przy dużych opadach deszczu. Do tej pory sytuację każdorazowo rozwiązywał administrator cmentarza, którym od 2016 roku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W razie konieczności, z zalanego terenu woda była wypompowywana do beczkowozów i wywożona do oczyszczalni ścieków. Były to jednak działania doraźne, przynoszące jedynie krótkotrwały skutek – informuje Paulina Rybczyńska.

Fot. UM Ciechanów