ZAWIEŚ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ

Gmina Ciechanów przypomina o obowiązku zawieszenia na posesji skrzynek pocztowych w łatwo dostępnych miejscach na podstawie Ustawy Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ) art.40.