Złożyli przysięgę wojskową, gotowi stanąć w obronie Ojczyzny

W minioną sobotę kolejnych 30 żołnierzy ochotników złożyło przysięgę wojskową, zasilając tym samym szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, towarzyszyli im ochotnicy ze szkolenia wyrównawczego. Łącznie brygada powiększyła się o 58 nowych żołnierzy, którzy mimo trudnej sytuacji geopolitycznej podjęli wyzwanie.

Była to druga przysięga żołnierzy ochotników zamieszkujących północne Mazowsze. Wstąpili do służby 25 lutego i przez 16 dni brali udział w szkoleniu podstawowym, podczas którego uczyli się podstaw wojskowości. Elementy taktyki, podstawy medycyny pola walki, podstawy terenoznawstwa oraz zasady bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią to elementy, które żołnierze musieli zaliczyć podczas egzaminu końcowego w postaci pętli taktycznej.

Wśród przysięgających byli mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, pułtuskiego, mławskiego, mińskiego, siedleckiego, wołomińskiego, legionowskiego oraz Warszawy. Na co dzień prowadzą normalne życie, mają rodziny i pracę zawodową, lecz sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów spowodowała, że mimo ustabilizowanego życia prywatnego postanowili zdobyć przeszkolenie wojskowe i w razie potrzeby stanąć w obronie kraju, a przede wszystkim społeczności lokalnej, z której się wywodzą. W sobotę do przysięgi wojskowej przystąpiło małżeństwo nauczycielskie z powiatu działdowskiego. Jak oboje przyznali to właśnie sytuacja na Ukrainie przyczyniła się do podjęcia przez nich decyzji o wstąpieniu w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie przyznali, że w obecnej sytuacji każdy powinien przejść szkolnie wojskowe, by w razie sytuacji kryzysu militarnego posiadać wiedzę i umiejętności by chronić swoich bliskich. Wśród przysięgających byli również studenci i uczniowie, pracownik Powiatowego Zarządu Dróg, kierowcy, mechanicy, ratownicy, instruktorzy sztuk walki i strzelectwa.

Podczas uroczystości sześciu żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym za uzyskanie najlepszych wyników podczas szkolenia. Jednym z wyróżnionych żołnierzy był szer. Łukasz Suchocki z powiatu ciechanowskiego, 41 – letni przedstawiciel handlowy, który postanowił założyć mundur z pobudek patriotycznych, a Wojska Obrony Terytorialnej pozwolą mu na połączenie życia zawodowego z służbą na rzecz Ojczyzny. Szer. Suchocki wygłosił również krótkie przemówienie w imieniu przysięgających żołnierzy, w którym zapewnił, że są gotowi do najwyższych poświęceń w obronie swoich małych Ojczyzn.

Żołnierze, składający w sobotnie przedpołudnie przysięgę wojskową już za miesiąc rozpoczną co miesięczne szkolenia rotacyjne w pododdziałach znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Terytorialsi będą szkolić się w ciechanowskich pododdziałach lub batalionie w Zegrzu Południowym, Komorowie czy Siedlcach.

W sobotniej uroczystości wyjątkowo wzięli udział kadeci klas mundurowych z czterech zaprzyjaźnionych szkół z Ciechanowa.

Zostań jednym z nas!

Ochotnicy, którzy są pełnoletni (18-55 lat w korpusie szeregowych, lub 18-63 lata w korpusie oficerskim), posiadają obywatelstwo polskie, ich zdrowie pozwala na pełnienie służby wojskowej i chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Mogą również skontaktować się z rekruterem ze swojego powiatu (www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl),  który pomoże w procedurze rekrutacyjnej. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego można znaleźć również na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/

Kolejne szkolenie, zarówno dla nowych ochotników jak i rezerwistów z rejonu północnego Mazowsza rozpocznie się 13 maja w Ciechanowie.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT