ZMIANA GODZIN DZIAŁANIA KASY URZĘDU GMINY REGIMIN

Od 23 marca  kasa Urzędu Gminy będzie funkcjonować w godzinach: 8:00- 15:00