Zmiany w 5. Brygadzie

Zmiany w dowództwie 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Ppłk Radzisław Smółkowski – pierwszy z lewej

Dotychczasowy szef sztabu Brygady ppłk Radzisław Smółkowski został zastępcą dowódcy jednostki.

Ppłk Edward Chyła

Nowym szefem sztabu jest ppłk Edward Chyła – wcześniej dowódca batalionu w Zegrzu Południowym.

Fot. Marek Szyperski