ZMIANY W CIECHANOWSKIM RATUSZU

– Prezydent Krzysztof Kosiński powołał na funkcję pierwszego zastępcy Iwonę Kowalczuk, dotychczasową kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Równocześnie zlikwidował stanowisko drugiego zastępcy. Nowym sekretarzem miasta została Adrianna Saganek, poprzednio kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. Skarbnikiem miasta nadal będzie Ewa Szeluga. Nastąpił nowy podział kompetencji pomiędzy członkami kierownictwa ratusza – poinformował Urząd Miasta.