Znany aktor – Honorowym Obywatelem Ciechanowa

Ignacy Gogolewski – pamiętny Antek Boryna z ekranizacji “Chłopów” Władysława S. Reymonta, wyreżyserowanej przez Jana Rybkowskiego – 15. Honorowym Obywatelem Ciechanowa. Dołączy do uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego i reżysera – dokumentalisty Arkadiusza Gołębiewskiego

Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w programie jutrzejszej (czwartek, 25 czerwca) sesji Rady Miasta Ciechanów. Przyjęcie uchwały powinno być formalnością, bo projekt złożył klub radnych PSL, który dominuje w Radzie. – “Tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów, zwany dalej Honorowym Obywatelstwem, jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o autorytecie moralnym, trwałym wkładzie w historię, rozwój i sławę miasta” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser teatralny pochodzi z podciechanowskich Gogól Wielkich w gminie Gołymin.

-Kiedy odwiedzam Ciechanów, muszę przejść przed Urzędem Miasta na głównym rynku, muszę odwiedzić Farę, w której mnie chrzczono. Niedawno, jak byłem w Ciechanowie, dano mi akt urodzenia. To bardzo wzruszające. Pisany odręcznie przez ks. Remigiusza Jankowskiego, ówczesnego proboszcza parafii. Przypominam sobie park, po którym spacerowaliśmy w niedzielę – w chwilach kiedy matka miała czas wolny. Oczywiście most, pod którym przepływała słynna rzeka Łydynia, która teraz jest skromnym strumykiem, ale sentyment do tej rzeki zachowałem.. – wspominał w 2013 r. w rozmowie z Janem Andrzejem Kaluszkiewiczem.

Jutrzejsza sesja RM Ciechanów rozpocznie się o 9. Jej przebieg będzie można obejrzeć pod linkiem: http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/Transmisja_wideo.html

Fot. Archiwum Jana Andrzeja Kaluszkiewicza/Od lewej: Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Ignacy Gogolewski