Żołnierze obrony terytorialnej z północnego Mazowsza podsumowują walkę z COVID-19

Wsparcie personelu mazowieckich szpitali i placówek medycznych, monitoring kwarantanny czy wsparcie samorządów to niewielki zakres zadań jakie wypełniali mazowieccy terytorialsi w czasie pandemii.

Najpierw „Odporna Wiosna”, później „Trwała Odporność” – pod tymi hasłami kryje się cały wachlarz zadań jakie przez ostatnie 2 lata wykonywali żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na rzecz służby zdrowia oraz samorządów. Terytorialsi działali na wielu frontach, wspierali personel medyczny w opiece nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, wykonywali wymazy, pomagali na punktach szczepień, wspierali także logistykę wewnętrzną szpitali. Pomoc wojskowych uzyskało 40 szpitali i placówek medycznych. W ramach wsparcia samorządów transportowali żywność oraz środki ochrony indywidualnej. Jednym z pierwszych zadań w ramach działań przeciwkryzysowych do jakich włączyli się żołnierze były wspólne patrole z Policją monitorujące osoby przebywające na kwarantannie. Żołnierze nie zapomnieli także o osobach starszych i weteranach, na których pandemia wymusiła izolację. Często pozostawieni sami sobie mogli liczyć na pomoc żołnierzy, którzy dostarczali im posiłki, ale przede wszystkim byli obok nich, służyli rozmową i wsparciem. W szczytowym momencie do zadań związanych z walką z pandemią brygada delegowała ok 400 żołnierzy dziennie.

Zespoły wymazowe

Przez blisko 2 lata prowadzenia działalności przeciwkryzysowej, ratownicy medyczni 5. MBOT wraz z żołnierzami posiadającymi kwalifikacje pierwszej pomocy pobrali blisko 150 tysięcy wymazów. Wymazy nie tylko były pobierane w punktach przyszpitalnych, ale także od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, w domach osób przebywających na kwarantannie czy od pracowników sezonowych, a także w punktach typu DRIVE – THRU.  Łącznie do pobierania wymazów zaangażowanych zostało 25 zespołów wymazowych.

Żołnierze blisko samorządów

Niemalże od samego początku pandemii żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady OT czynnie włączyli się we wsparcie samorządów. Na wnioski Ośrodków Pomocy Społecznej przetransportowali blisko 1300 ton produktów spożywczych z banków żywności, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin na terenie północnej części województwa mazowieckiego. W ramach wsparcia samorządów żołnierze również pełnili służby w blisko 40 Domach Pomocy Społecznej, gdzie wykonywali pomiar temperatury czy pomagali przy wypełnianiu ankiet. Żołnierze dostarczali także środki ochrony indywidualnej, w które wyposażono blisko 200 placówek oświatowych. Wsparcie wojska uzyskało także 6 Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych m.in. w Ciechanowie, Siedlcach, Mławie.

Ramię w ramię z Policją

Wśród zadań podejmowanych w czasie pandemii, było także wsparcie Policji. Nasi żołnierze pełnili wspólne patrole z policjantami monitorując osoby przebywające na kwarantannie.

Łącznie wykonali ponad 620 tysięcy patroli podczas których sprawdzali czy osoby objęte kwarantanną przebywają pod wskazanym przez siebie adresem i czy nie potrzebują pomocy chociażby w zaopatrzeniu w podstawowe produkty niezbędne do życia, żywność i leki.

Nie zapomnieli o seniorach

Szerokie spektrum zadań wykonywanych w ramach ograniczania transmisji koronawirusa objęło również pomoc i dbałość o seniorów i kombatantów. Na wnioski organizacji pozarządowych, żołnierze dostarczali im ciepłe posiłki, zapewniali transport i opiekę w drodze na szczepienie przeciwko COVID-19, dostarczali zakupy i leki, a co najważniejsze seniorzy w tym kombatanci zawsze mogli liczyć na rozmowę i wsparcie ze strony terytorialsów. Łącznie brygada pod opieką miała ponad 180 kombatantów i seniorów.

Mimo wygaśnięcia pandemii żołnierze nadal służą swoim wsparciem. Pełnią służby na granicy polsko – białoruskiej wspierając Straż Graniczną, a od niedawna biorą udział w działaniach pk. „Niezawodna Pomoc” wspierając administrację publiczną i samorządową w procesie przyjmowania uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT