Zostań fundatorem sztandaru ciechanowskich Terytorialsów

Społeczny Komitet, który chce ufundować sztandar dla 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie apeluje o wsparcie finansowe.

– Dawnym zwyczajem to społeczeństwo terenu, na którym jest formowana jednostka wojskowa, funduje sztandar, który jest przekazywany na specjalnej uroczystości z ceremoniałem wojskowym. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy – mówi rzeczniczka 5. Brygady Aneta Szczepaniak. – Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka wojskowa ulega rozformowaniu. Prawo posiadania sztandaru przysługuje jednostkom liniowym wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnym) oraz uczelniom i szkołom wojskowym. Sztandar jednostce wojskowej nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Fundatorem Sztandaru 5. MBOT może być każda osoba, która przekaże choćby symboliczną kwotę na rzecz Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru.

Wpłat można dokonywać na nr konta: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Nr konta 93 8213 0008 2001 0026 9175 0001 z dopiskiem „Na Sztandar 5. MBOT”.

Fot. 5. MBOT