ZUS: 966 firm otrzyma miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa pracy

W tym roku prawie 5,2 tys. przedsiębiorców złożyło do ZUS-u wnioski o dofinansowanie do projektów, które poprawią warunki pracy. Do uzyskania dopłaty zakwalifikowało się 966 płatników składek. W województwie mazowieckim finansowe wsparcie otrzyma 88 firm, na kwotę ponad 8,6 mln złotych.

Znamy już wyniki tegorocznego konkursu na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Pozytywną i formalną ocenę merytoryczną uzyskało 2,7 tys. przedsiębiorców. Spośród nich do otrzymania dotacji zakwalifikowało się 966 płatników składek, w tym 88 z województwa mazowieckiego. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła niemal 100 mln zł, w regionie 8 mln 635 tys. zł – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. O dofinansowanie ubiegało się niemal 5,2 tys. płatników składek, w tym 618 firm z województwa mazowieckiego. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wybrali najbardziej obiecujące projekty, które poprawią warunki pracy. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS (https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301).

Na liście rankingowej z informacją „zakwalifikowany” znajdują się również firmy z województwa mazowieckiego. Wśród płatników z naszego regionu, którzy otrzymali pozytywną ocenę projektu, znalazło się między innymi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach, Centrum Informacji Branżowej Sp. z o.o., czy Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Na konkurs przeznaczono łącznie 100 mln zł. Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.