Prezydent do strażaków: Bardzo dziękuję za tę służbę

-W ramach tego wielkiego programu – w ogóle modernizacji polskiej straży pożarnej – w sumie będzie zakupionych ponad 500 nowych wozów strażackich, część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej. Ale w momencie, gdy nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, często używane przez kilka lat wozy, wcale niezużyte będą sukcesywnie przekazywane ochotniczym strażom pożarnym – zasilą formacje strażackie służące najbliżej człowieka – powiedział wczoraj prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

źródło: www.prezydent.pl

Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Szanowny Panie Komendancie Główny Straży Pożarnej,

Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki,

Szanowny Panie Komendancie Powiatowy,

Druhowie,

Wszyscy Przybyli Goście,

Szanowni Państwo!

To dla mnie wielki moment satysfakcji, że mogę być z Państwem tu, przed nową remizą w Płońsku, wręczać promesy na zakup nowych strażackich samochodów ratowniczo-gaśniczych i być świadkiem wręczenia przez Pana Ministra kluczyków do wozów, które stoją tutaj, przed nami, a które już od dziś będą służyły ochotniczym strażom pożarnym z woj. mazowieckiego.

Mówię, że jest to dla mnie wielka satysfakcja, bo ta remiza – jak powiedział pan Komendant – została zrealizowana ze środków uruchomionych decyzją z 2017 roku dotyczącą modernizacji służb mundurowych, wśród nich także straży pożarnej. A środki, z których realizowane są zakupy nowoczesnego wyposażenia dla ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, także są elementem tego wielkiego programu – unowocześniania polskiego państwa. Programu, który zapowiadałem jeszcze w 2016 roku, a który był realizowany najpierw przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, zaś dzisiaj przez pana ministra Mariusza Kamińskiego, pana ministra Wąsika i ich współpracowników.

Cieszę się, bo dzięki naszej współpracy, dzięki temu współdziałaniu ta modernizacja rzeczywiście jest możliwa, staje się realna i pozwala tej niezwykle wielkiej rzeszy polskich strażaków – zarówno zawodowych, z Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników, których w całej Polsce jest 700 tys. – dobrze służyć swoim współobywatelom.

Zawsze mówię z wdzięcznością o strażakach ochotnikach. Zgłaszają się, by poświęcić swój czas na ratowanie życia, zdrowia i mienia swoich sąsiadów oraz innych ludzi, którzy znajdą się w niebezpieczeństwie. Nie są strażakami zawodowymi, nie jest to ich praca. Jest to ich ochotnicza służba oddania się ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Jestem za to zawsze ogromnie wdzięczny.

Od samego początku jedną z wielkich moich ambicji było to, by ludzie, którzy poświęcają się dla nas, często zostawiając swoje rodziny, którzy ryzykują swoim życiem i zdrowiem, by nieść pomoc innym, byli jak najlepiej wyposażeni – mogli służyć jak najsprawniej, w jak najgodniejszych i najbezpieczniejszych warunkach. Temu właśnie służy m.in. wielki program zakupów wozów ratowniczo-gaśniczych, także dla ochotniczych straży pożarnych.

W ramach tego wielkiego programu – w ogóle modernizacji polskiej straży pożarnej – w sumie będzie zakupionych ponad 500 nowych wozów strażackich, część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej. Ale w momencie, gdy nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, często używane przez kilka lat wozy, wcale niezużyte będą sukcesywnie przekazywane ochotniczym strażom pożarnym – zasilą formacje strażackie służące najbliżej człowieka.

A obok tego będą trafiały do ochotniczej straży pożarnej także wozy nowe – poprzez te promesy, które przed momentem wręczyłem druhom i które, mam nadzieję, wkrótce zostaną przemienione w nowiusieńki sprzęt, którym z dumą będziecie mogli jechać do akcji ratowniczo-gaśniczych, do akcji pomocowych.

Chcę wykorzystać tę okazję także do podziękowania za niezwykłą służbę w tym bardzo trudnym czasie, w którym ciągle się znajdujemy. Walka z koronawirusem, z epidemią to było też wielkie dzieło poświęcenia strażaków, również ochotników – to stawiane tymczasowe izby przyjęć przy szpitalach, to wszystkie inne działania, które strażacy ochotnicy i strażacy Państwowej Straży Pożarnej podejmowali, by wspomóc walkę z epidemią. Ogromnie za to dziękuję.

Niedawno dziękowałem Waszym druhom za niezwykły hart ducha, jaki pokazali przy ratowaniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Był to pokaz bohaterstwa i profesjonalizmu zarówno ze strony Państwowej Straży Pożarnej, jak i – co chcę podkreślić – także strażaków ochotników.

Bardzo często słyszę od ludzi, gdy jestem na miejscu, gdzie zdarza się jakaś klęska żywiołowa – jak właśnie pożar czy powódź – że „pierwsi byli nasi strażacy”. „Nasi strażacy” to właśnie ochotnicy. „Nasi strażacy” to nasi sąsiedzi. Ludzie z dumą mówią o druhach: nasi strażacy. Bardzo dziękuję za tę służbę. Ona ma niezwykłe znaczenie – ma wielkie znaczenie społecznotwórcze i państwowotwórcze, ma także wielkie znaczenie dla budowy w kraju postaw patriotycznych i dla budowy systemu bezpieczeństwa kraju.

Ostatnio podpisaliśmy Narodową Strategię Bezpieczeństwa. W jej ramach będziemy dokonywali rozwoju kolejnych systemów bezpieczeństwa naszego kraju, m.in. poprzez system ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej. Bardzo ważną rolę będą w tym odgrywały właśnie doświadczenia ochotniczych straży pożarnych przenoszone z terenów mniejszych miejscowości i terenów wiejskich na tereny miejskie.

Dlatego że tych bardzo dobrych doświadczeń właśnie ochotnicze straże pożarne i strażacy ochotnicy mają bardzo wiele i na terenach miejskich mogą być one wykorzystane właśnie do poprawy bezpieczeństwa ludności, do sprawniejszego niesienia pomocy. Cieszę się z tego bardzo i dziękuję za gotowość przekazywania tych doświadczeń.

Jeszcze raz na ręce druhów składam serdeczne gratulacje – tych otrzymanych promes i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ale proszę także o przekazanie nie tylko gratulacji, lecz także wyrazów szacunku i serdecznych pozdrowień wszystkim Waszym druhnom i druhom, najbliższym, rodzinom, wszystkim, którzy służą i są gotowi służyć bezpieczeństwu ludzi, bezpieczeństwu Rzeczypospolitej każdego dnia. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

Szczęść Boże, polskim strażakom!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *