15 maja – Dzień Rodziny

W 2019 r. pomocą społeczną objętych było 107 tys. rodzin z województwa mazowieckiego, w tej grupie 40 proc. stanowiły rodziny mieszkające na wsi. Najczęstszymi przyczynami przyznania pomocy była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa – informuje Marcin Kałuski, specjalista ds. kontaktów z mediami, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne