W Ciechanowie, dzisiaj (piątek, 12 kwietnia) mimo trudności egzaminy gimnazjalne z języków obcych odbędą się.

-Dyrektorzy miejskich szkół poinformowali, że mimo trwającego strajku nauczycieli, udało się zorganizować kadrę konieczną do przeprowadzenia jutrzejszych sprawdzianów. Rozwiązano problemy organizacyjne, wynikające z konieczności zapewnienia większej liczby komisji egzaminacyjnych w przypadku egzaminów z języków obcych – relacjonuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska. – Egzaminy z języków obcych zawierają część związaną ze słuchaniem nagrań audio, w związku z tym muszą odbywać się w niewielkich salach z odpowiednią akustyką. Uczniowie piszą takie sprawdziany w mniejszych grupach, w większej liczbie sal, stąd potrzeba utworzenia większej liczby komisji. W kontekście strajków było to problematyczne, ale dyrektorzy miejskich szkół nr 1, 3, 6 i 7, czyli wszystkich w których istnieją klasy gimnazjalne, zapewniają, że sytuacja jest już opanowana. W jednej ze szkół dyrektor posiłkuje się nauczycielami z ościennej gminy. Co do zaplanowanych w przyszłym tygodniu (15, 16 i 18 kwietnia) egzaminów dla ósmoklasistów, nie ma jeszcze potwierdzenia.

Fot. Urząd Miasta Ciechanów