40 lat kapłaństwa ks. prałata Eugeniusza Graczyka

Jubileusz ten obchodzono podczas mszy św. w parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie, której “szefuje” od 1988 r. ks. prałat. Wiele serdecznych życzeń złożyli swemu proboszczowi parafianie z różnych grup i stowarzyszeń działających w parafii.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=LZF-q5wADxQ’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=kZ7BeeemOpU’]

Życzenia w imieniu ciechanowskiego samorządu przekazał Mariusz Stawicki, przewodniczący Rady Miasta.

O Jubilacie specjalnie dla ciechtivi.pl mówi ks. kanonik Jan Jóźwiak, proboszcz ciechanowskiej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=MfK_zaOcCAA’]

* życiorys Jubilata w:

Ks. prałat mgr Eugeniusz Graczyk
Urodzony w Mojnowie w dn. 22.01.1949 r. Rodzice Jan i Władysława z d. Kapela. W 1967 r. ukończył Liceum św. Stanisława Kostki w Płocku. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie 10.06.1973 r. z rąk biskupa Jana Wosińskiego. Dyplom magisterski z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku w latach 1973-75, następnie w Makowie Maz. 1975-80 i w parafii katedralnej w Płocku 1980-84. Od 1984 do 1988 r. proboszcz parafii św. Hieronima w Sobowie, a od 1988 r. proboszcz par. św. Piotra Ap. w Ciechanowie i budowniczy kościoła pw. Jezusa Miłosiernego. Od 1995 r. Kanonik Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku i od 2003 r. dziekan dekanatu Ciechanów Zachodni.
za stroną www.http://piotrciechanow.com/duszpasterze/