82. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Powiatowi samorządowcy i uczniowie przy grobach polskich żołnierzy

1 września przed południem delegacja władz powiatu ciechanowskiego złożyła kwiaty na grobach żołnierzy Wojska Polskiego w Ciechanowie, Opinogórze Górnej (tu towarzyszył im. ks. proboszcz Jarosław Arbat), Lekowie i Glinojecku, poległych we wrześniu 1939 r.

Kwiaty i znicze “Powiat ciechanowski pamięta” złożyli: starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, wicestarosta Marek Marcinkowski, radni: Cezary Chodkowski, Zenona Babicz i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie Anna Smolińska. Samorządowcom towarzyszyli uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

red

Fot. Marek Szyperski