Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w 2022 r. – wsparcie dla dwóch samorządów z powiatu ciechanowskiego

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

– Województwo mazowieckie otrzyma środki na realizację Programu w łącznej kwocie 50 989 407,01 zł dla 122 jednostek samorządu terytorialnego – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Gmina Opinogóra Górna otrzyma 313 tys. 395 zł, a miasto Ciechanów: 558 tys. 756 zł.

– Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – W 2022 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta w ramach dwóch programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Red

Fot. mazowieckie.pl