Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 – gmina Opinogóra Górna z rządowym wsparciem

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. – Województwo mazowieckie otrzyma dla 120 jednostek samorządowych środki na realizację Programu w łącznej wysokości 17 449 921,38 zł – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

– Województwu mazowieckiemu zostały przyznane środki na realizację Programu w łącznej wysokości 17 449 921,38 zł (wraz z kosztami obsługi) dla 120 jednostek samorządowych w tym: – w ramach pobytu dziennego –  dla 115 jednostek łączna kwota 12 721 356,58 zł; – w ramach pobytu całodobowego –  dla 32 jednostki łączna kwota 4 728 564,80 zł. Jednostki mogą realizować Program zarówno w formie dziennej oraz całodobowej – informuje MUW.

Wśród beneficjentów programu znalazła się jedna gmina z powiatu ciechanowskiego – Opinogóra Górna, która otrzyma 65 tys. 280 zł.

Kwota przyznana na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest ponad dwukrotnie wyższa niż w 2021 roku oraz jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez samorządy z Mazowsza.

Przekazanie środków finansowych z Programu gminom/powiatom nastąpi na podstawie umowy zawartej w terminie 30 dni od podpisania przez wojewodę mazowieckiego umowy z ministrem. 

– W 2022 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta w ramach dwóch programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – informuje MUW.

Red

Fot. mazowieckie.pl