“Balkon Literacki” w PBP w Ciechanowie – na 42. rocznicę wyboru Papieża-Polaka

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie drugą odsłonę “Balkonu Literackiego” poświęciła dzisiaj (piątek, 16 października) uczczeniu 42. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

O godz. 10. wiersze recytowała Barbara Sitek-Wyrębek, na skrzypcach akompaniowała uczennica SP 7 Marta Skibińska. Na godz. 14. zapowiedziano recytacje Ewy Buraczewskiej.

Red.

Fot. Marek Szyperski