Barbara Piasecka odchodzi na emeryturę

Po półwieczu pracy, w tym 22 latach jako dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, w poniedziałek oficjalnie pożegnano odchodzącą na emeryturę Barbarę Piasecką.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=8_h3QhxTrGo’]

Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Powiatu. Szefowej „Krubina” i byłej radnej miejskiej za jej wieloletnią pracę dziękowali (przekazując bukiet kwiatów): starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski oraz jego zastępcy Janusz Kowalski i Marzena Ślubowska.

Rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak powiedziała nam, że nowego dyrektora wyłoni konkurs.

a