Bardzo Młoda Kultura – konkurs

Do 15 sierpnia można składać projekty do konkursu w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura 2019-21 – mazowieckie”.

Celem programu jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Jego osią jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Operatorem regionalnym jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr w Radomiu”.

– Jednym z komponentów BMK jest, przeznaczony dla osób fizycznych, partnerstw z sektora oświaty i kultury, konkurs na współorganizację wydarzeń. Wyłonimy 6 projektów z różnych subregionów, które otrzymają nagrodę w wysokości do 6 000 zł. Zwycięskie projekty mogą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy,  w terminie 01.09.2019 – 31.10.2019 – informuje koordynatorka projektu, Adrianna Lau

Szczegóły dotyczące konkursu tutaj: http://bmkmazowieckie.pl/index.php/konkurs/

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.