Targonie znów wojskowe

Spokojnie, mieszkańcy tej wsi w gminie Regimin mogą spać spokojnie – to tylko dawny wojskowy poligon w pobliskim lesie znów wrócił do armii. Wkrótce oficjalnie przejmie go 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenia w lesie targońskim przez wiele lat przeprowadzały jednostki stacjonujące w Ciechanowie po II wojnie światowej: 3. Berliński Pułk Zmechanizowany, 1. Pułk Artylerii Mieszanej, 1. Pułk Artylerii. Po rozformowaniu tego ostatniego – poligon przejął Skarb Państwa, a terenem tym zarządzały Lasy Państwowe.

Tak żołnierze 5. MBOT ćwiczyli na Targoniach w lutym tego roku

– W piątek (9 sierpnia)  Starosta Ciechanowski reprezentująca Skarb Państwa, w wykonaniu ostatecznej decyzji Starosty Ciechanowskiego z 6 maja 2019 r. o ustanowieniu prawa trwałego zarządu, przekazała protokolarnie na rzecz Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Targonie o łącznej powierzchni 28,1234 ha (teren dawnej strzelnicy w Targoniach) – z przeznaczeniem na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa, pod obiekty szkoleniowe i plac ćwiczeń Sił Zbrojnych – poinformowała nas dzisiaj (poniedziałek, 12 sierpnia) Anna Bartołd, kierownik wydziału promocji powiatu i wspierania działań organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego. – Przekazującego – Starostę Ciechanowskiego reprezentowali na podstawie pełnomocnictw: Ewa Smyk, Ewa Tyjeńska-Makowska, Michał Smoliński. Stronę przejmującą reprezentował  ppłk Tomasz Czyrka wraz z ośmioosobową komisją Stołecznego Zarządu Infrastruktury, przy udziale przedstawicieli 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz  5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – 5. MBOT, która od dłuższego czasu korzysta już z poligonu – w ciągu kilku najbliższych tygodni przejmie w swój zarząd.

Fot. Archiwum 5. MBOT