Będzie nowy rzecznik ciechanowskiego Ratusza?

Renata Jeziółkowska – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów i zastępca kierownika wydziału kontaktów społecznych odchodzi ze stanowiska – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie z bardzo wiarygodnego źródła.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Renata Jeziółkowska ma zakończyć swą pracę w ciechanowskim Ratuszu z końcem października. – Nie komentuję plotek – powiedziała nam dzisiaj (czwartek, 24 października) Renata Jeziółkowska.

Jednocześnie prezydent Ciechanowa ogłosił konkurs na inspektora w wydziale kontaktów społecznych. Co ciekawe jednym z obowiązków inspektora ma być “zastępowanie rzecznika prasowego Urzędu Miasta”.

A o to pełen: ” Zakres wykonywanych zadań: 1) opracowywanie i realizowanie strategii promocji miasta; 2) opracowywanie i dystrybucja wydawnictwa oraz materiałów reklamowych i informacyjnych; 3) tworzenie mechanizmów dialogu obywatelskiego i konsultacji społecznych; 4) opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i społecznych; 5) prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Miasta; 6) współpraca z mediami, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących funkcjonowania administracji miejskiej i instytucji podległych; 7) współpraca z organizacjami pozarządowymi; 8) zastępowanie rzecznika prasowego Urzędu Miasta; 9) redagowanie Gazety Samorządu Miasta Ciechanów; 10)redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta; 11)współprowadzenie profili Urzędu Miasta na portalach społecznościowych”.

Termin składania ofert mija 28 października. Wśród wymagań stawianych kandydatom jest m.in.: ” 5) wykształcenie wyższe magisterskie; 6) staż pracy 3 lata w tym co najmniej 6 miesięcy pracy na stanowiskach związanych z kontaktem z mediami, promocją lub komunikacją społeczną”.

Do tematu będziemy wracać.

Fot. Marek Szyperski/ Renata Jeziółkowska – w środku