Parasol nad lokalną społecznością Mazowsza

Wczoraj (22 września br. w Ciechanowie odbyło się spotkanie ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli organów samorządu terytorialnego z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Spotkanie w ramach warsztatów PARASOL w Ciechanowie, było pierwszym w rejonie odpowiedzialności 5 MBOT a drugim na terenie Mazowsza.

Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe,  do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wynikiem tych spotkań ma być  skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

W warsztatach wzięło udział 70 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego, które znajdują się w rejonie odpowiedzialności 51 batalionu lekkiej piechoty. Obecni byli również przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnych, a także Nadleśnictwa.

Kolejne trzy warsztaty zorganizowane zostaną jeszcze w tym roku, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów mazowieckiej brygady.

Podczas warsztatów zaprezentowany został Zespół Oceny Wsparcia oraz Moduł Zadaniowy, który od stycznia br. wystawia w gotowości 5 MBOT. W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Należy nadmienić, że zaprezentowany moduł jest tylko przykładową kompilacją sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej siły i środki 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Stawiennictwo żołnierzy WOT może by realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.).

*****

Zespół Oceny Wsparcia

Ich zadaniem jest rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespół Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu. Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON – głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów jest  przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik Prasowy , 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT