II miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji dla drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołotczyźnie

We wtorek (22 października) w ramach projektu „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołotczyźnie zdobyła II miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Event edukacyjno – sportowy dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z terenu garnizonu mazowieckiego, został zorganizowany w Wierzbicy. Jego celem było promowanie właściwych postaw społecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promowanie wolnego od nałogów, zdrowego stylu życia. – Zakładanym efektem przedsięwzięcia będzie zmotywowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania swoich umiejętności sportowych. Środowisko odbiorców powyższego eventu jest najtrudniejszym adresatem, ale i najważniejszym dla naszej formacji w profilaktyce społecznej. Niejednokrotnie wychowankowie tego typu ośrodków mają za sobą konflikty z prawem, a także eksperymentowanie z używkami – informuje podkom. Ewa Brzezińska z KPP Ciechanów.

Zawody miały formę gry terenowej, z kilkoma punktami realizacji zadań specjalnych (konkurencji). Konkurencje zawierały elementy sportowe, survivalu /toru przeszkód/, edukacyjno-informacyjne, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa oraz wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej wobec uzależnień. W skład drużyn wchodzili wychowankowie MOW/MOS z terenu garnizonu mazowieckiego (około 15 drużyn).

-Głównym celem projektu „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” jest zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy, w tym podniesienie świadomości społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zażywanie tych substancji. Cel ten chcą osiągnąć poprzez budowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa, przy zaangażowaniu i znaczącej roli w tej dziedzinie policjantów do spraw profilaktyki społecznej, a także pośrednim udziale nauczycieli i rodziców z obszaru garnizonu mazowieckiego – informuje podkom. Ewa Brzezińska.

Fot. KPP Ciechanów