“Bezpieczna droga do szkoły”

Jutro 1 września – początek roku szkolnego 2020-2021. Od jutra ciechanowscy policjanci rozpoczną  działania prewencyjno-kontrolne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. – Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki – informuje oficer prasowy KPP Ciechanów kom. Jolanta Bym.

– W pierwszych dniach nauki policyjne patrole będzie można zobaczyć w rejonach przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach. Policjanci pomogą najmłodszym uczestnikom ruchu bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Dodatkowo funkcjonariusze pełniący służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci – informuje kom. Jolanta Bym. – Od 13 do 17 września planujemy przeprowadzenie cyklicznej już kampanii pn. „Kierowco!  Nie polujemy na zebrach”, w którą zaangażowani zostaną uczniowie poszczególnych szkół celem zwrócenia uwagi kierowcom na zagrożenia i obecność dzieci w rejonach przejść dla pieszych oznaczonych znakiem „Agatka”.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Policyjne działania potrwają do końca września.

red