“Bezpieczny uczeń w drodze do szkoły”

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczny uczeń w drodze do szkoły” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach klas I-III i IV-VIII z powiatu ciechanowskiego. – Główną ideą konkursu było kształtowanie wśród uczniów prawidłowej postawy obywatelskiej a także poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w szczególności bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – informuje rzecznik KPP Ciechanów kom. Jolanta Bym.

W rozdaniu nagród uczestniczyli m.in. komendant powiatowy policji insp. Grzegorz Grabowski, starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, poseł Anna Cicholska, wicedyrektor WORD Krzysztof Kuklak.

Nagrodzono 6 osób, przyznano również 8 wyróżnień.

W kategorii klas I-III :

1 miejsce zdobył Jan Suchocki z SP nr 1 w Ciechanowie

2 miejsce zdobył Filip Chmieliński z SP nr 3 w Ciechanowie

3 miejsce zdobyła Alicja Górna z SP nr 6 w Ciechanowie

W kategorii klas IV-VIII:

1 miejsce zdobyła Patrycja Kowalska z SP w Sońsku

2 miejsce zdobyła Angelika Jankowska z SP nr 4 w Ciechanowie

3 miejsce zdobyła Zofia Bednarska z SP nr 7 w Ciechanowie

fot. KPP Ciechanów

Wyróżnieni zostali:

1.        Justyna Milewska , SP w Gołyminie-Ośrodku

2.        Paulina Gogoleńska , SP w Gołyminie-Ośrodku

3.        Amelia Komkowska, SP nr 3 w Ciechanowie

4.        Berenika Jakieła, SP nr 4 w Ciechanowie

5.        Weronika Wysocka, SP w Goryszach

6.        Wiktoria Przybysz, SP w Kołaczkowie

7.        Natalia Staśkiewicz, SP nr 7 w Ciechanowie

8.        Weronika Pawłowska, SP w Regiminie