Ostatnia, tegoroczna, przysięga Terytorialsów

W najbliższą niedzielę (16 grudnia) odbędzie się ostatnia w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to zarazem pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy OT na terenie ciechanowskich koszar.

W niedzielę,16 grudnia od godziny 10:00 bramy jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie, będą otwarte nie tylko dla gości oraz rodzin żołnierzy składających w tym dniu przysięgę wojskową, ale także dla mieszkańców Ciechanowa i okolic. Będzie to wyjątkowy dzień zarówno dla żołnierzy, którzy wypowiedzą słowa roty przysięgi stając się tym samym pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego jak i dla całej brygady. Dzień Otwartych Koszar rozpocznie się piknikiem militarnym, a o godz. 12:00 odbędzie się przysięga wojskowa żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową.

Terytorialsi po złożeniu przysięgi zasilą szeregi dwóch batalionów lekkiej piechoty- w Komorowie i w Ciechanowie oraz cztery samodzielne pododdziały – kompanię wsparcia, saperów, dowodzenia i logistyki. Ochotnicy zostali powołani do służby 1 grudnia br., było to ostatnie powołanie w tym roku w 5 Brygadzie OT, tym samym ostatnie szkolenie 16 – dniowe, które jest zaledwie wstępem do całego trzyletniego cyklu szkolenia każdego żołnierza WOT.

 Żołnierze pochodzą z całego rejonu odpowiedzialności brygady, który stanowi północna część Mazowsza wraz z 7 dzielnicami Prawobrzeżnej Warszawy. Wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, a także unikatowe umiejętności. Wśród tych, którzy złożą za kilka dni przysięgę są uczniowie,studenci, pracownicy administracyjni, przedstawiciele służby zdrowia,nauczyciele, instruktorzy wszelakich sportów.

Po Nowym Roku ruszą kolejne szkolenia dla Terytorialsów, pierwsze już 26 stycznia w ramach projektu Ferie w WOT.

Zostań jednym z nas

Kiedy podejmiesz decyzję o wstąpieniu w szeregi WOT, zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej do swojego miejsca zamieszkania. Obecnie wniosek do WOT można również złożyć przez Internet. Na rzecz 5 Brygady OT działa siedem Wojskowych Komend Uzupełnień: w Ciechanowie, Siedlcach, Mińsku, Ostrołęce,Wyszkowie, oraz dwie komendy w Warszawie, w dzielnicy Praga oraz Śródmieście.

Kolejnym krokiem jest spotkanie z Komisją kwalifikacyjną, ma to formę rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata, komisja stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria.

Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne. Po otrzymaniu pozytywnych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej kandydatowi zostanie doręczona karta powołania. Nastąpi to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 17 tysięcy żołnierzy. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Aneta SZCZEPANIAK

Rzecznik prasowy 5.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej