Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie uprzejmie zaprasza na kolejne bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 18 stycznia,  o godz.12. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ciechanowie ul. Warszawska 58 (pokój – 112 I piętro ). Pracownicy Urzędu Skarbowego przedstawią na szkoleniu następujące zagadnienia:

1. Zasady składania zeznań o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28), w tym za pośrednictwem systemu e-Deklaracje,
2. Wybór formy opodatkowania na 2012 rok,
3. Zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie aktualizacji danych osobowych.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Ciechanowie
mgr Eliza Sepełowska