Rogatywki dla Gładysz i Kociszewskiego

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Pazyrze miała dodatkowy – harcerski akcent. Wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz i prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego Aleksander Kociszewski zostali przez harcerzy uhonorowani pamiątkowymi statuetkami z okazji stulecia Harcerstwa Polskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gBg8U5t3JCw&feature=player_detailpage’]

Statuetki Harcerskiej Rogatywki wręczył laureatom harcmistrz Adam Olszewski z Kręgu Starszyzny Harcerskiej Lamus.

msz