Pamięci Stanisława Pazyry

Stanisław Pazyra – wybitny ciechanowianin, historyk, badacz literatury i społecznik ma swoją tablicę pamiątkową w rodzinnym mieście. Odsłonięto ją w 40. rocznicę jego śmierci na siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Piłsudskiego.

Tablicę, sygnowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe ufundował Bernard Grzankowski – znany ciechanowski społecznik, wiceprezes TMZC, były radny miejski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=84Lf9jtxnXk&feature=player_detailpage’]

Tablicę odsłoniła wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz. Jednocześnie w bibliotece (będącej także siedzibą CTN) otwarto wystawę poświęconą Stanisławowi Pazyrze, przygotowaną przez Mirosławę Lewandowską Wołosz.

Stanisław Pazyra urodził się w Ciechanowie w 1904 r. Był absolwentem I LO im. Zygmunta Krasińskiego i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Przed wybuchem wojny był m.in. wicedyrektorem słynnego, lwowskiego Ossolineum, współtworzył jego warszawski oddział. We wrześniu 1939 r. bronił Lwowa. Działał w Armii Krajowej, ratował polskie księgozbiory, był więziony przez Niemców na Pawiaku, po wojnie – w latach stalinizmu – również nie ominęły go kłopoty.

Zmarł 30 grudnia 1971 r. Pozostawił po sobie wiele znaczących publikacji, a wśród nich m.in.: „Dzieje Ciechanowa i Ziemi Mazowieckiej”, „Geneza i rozwój miast mazowieckich”. Współredagował m.in.: „Miasta polskie w tysiącleciu”, „Encyklopedię wiedzy o książce”, przygotował wydanie „Najstarszego opisu Mazowsza Jędrzeja Święcickiego” z roku 1634. W znacznym stopniu przyczynił się do utworzenia w Ciechanowie Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych.

– Był bardzo koleżeński, chętny do współpracy i pomocy, to nie był typ naukowca, który siedzi za biurkiem – wspominał Stanisława Pazyrę Aleksander Kociszewski prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego.

msz