Białoczerwona na masztach przy ważnych pomnikach

Przez lata białoczerwone flagi znikały z masztów przy ciechanowskich pomnikach: Marszałka Józefa Piłsudskiego i ciechanowian żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej poległych i pomordowanych w walce za Ojczyznę w latach 1939-1953 – zaraz po zakończeniu oficjalnych uroczystości.

Flaga na maszcie przy “Orle” – wzniesionym w PRL pomniku “Walka – Męczeństwo – Zwycięstwo 1939-1945” – niedawno “zdekomunizowanym” i zamienionym w pomnik poświęcony ciechanowianom poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej pojawiła się przed 11 listopada ub.r. i została do dzisiaj.

Na ostatniej sesji Rady Miasta interpelację w tej sprawie złożył radny Jerzy Racki. Skutecznie. Flagi wróciły na dwa maszty i zostały.

Publikujemy materiały w tej sprawie

Ciechanów, 1 lutego 2024 r.
Sz. P. Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów

Na wniosek mieszkańców zgłaszam interpelację w sprawie ekspozycji flagi
państwowej w miejscach upamiętniających wydarzenia, postacie, organizacje, które
trwale wpisały się w historię Polski.

Jesienią ubiegłego roku został poddany renowacji pomnik w Ciechanowie
popularnie zwany Orłem, znajdujący się u zbiegu ulic Tatarskiej i 17-go stycznia.
Elementem dodanym w wyniku remontu stał się maszt z flagą państwową.
Mieszkańcy zwracają uwagę na słuszność idei stałego eksponowania flagi w
miejscach pamięci narodowej, ale jednocześnie podnoszą problem jej braku na
istniejących masztach przy pomnikach Armii Krajowej i Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

„W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie
podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim (i
sowieckim). W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych
żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w
oddziałach leśnych – czytamy na stronie Muzeum II Wojny Światowej. Walka
prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju
okupowanej Europy. Wyróżniała ją ogromna różnorodność działań: wywiad,
kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa,
szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także
obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i obozach zagłady”.

Józef Piłsudski w powszechnej opinii rodaków uchodzi za głównego architekta
polskiej niepodległości w 1918 r. Był m.in. pierwszym marszałkiem Polski, dwukrotnie
premierem rządu (1926-1928 i 1930), a przede wszystkim żołnierzem, wybitnym
działaczem niepodległościowym, twórcą Organizacji Bojowej PPS, Legionów
Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.

Z uwagi na zasługi w dziejach Polski oraz szacunek wielu pokoleń Polaków,
uhonorowanie miejsc upamiętniających Armię Krajową oraz Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Ciechanowie stałą ekspozycją flagi państwowej wydaje się zasadne.

Radny Rady Miasta Ciechanów
/-/Jerzy Racki

Sz .P. Jerzy Racki
Radny Rady Miasta Ciechanów

W odpowiedzi na interpelację z dnia 1.02.2024 r. w sprawie ekspozycji flagi
państwowej w miejscach upamiętniających wydarzenia, postacie, organizacje, które
trwale wpisały się w historię Polski informuję, że stała ekspozycja flagi państwowej we
wskazanych w interpelacji miejscach została wprowadzona.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

red

Fot. Marek Szyperski