Rozmawiali o rozbudowie PCKiSz w Ciechanowie

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się wczoraj (środa, 7 lutego) się jak informuje Starostwo “spotkanie w sprawie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji przebudowy i rozbudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie z uwzględnieniem wykonania wielobranżowej dokumentacji wykonawczej przebudowy istniejącej sali widowiskowej”.

Spotkanie odbyło się w związku z przygotowywanym przetargiem na wyłonienie wykonawcy prac.

Uczestniczyli w nim: starosta ciechanowski Jana Andrzej Kaliszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski, kierownik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego Józef Borkowski, dyrektor PCKiSz Anna Smolińska, Tomasz Blancard – Pracownia Projektowania BLANKO, Zbigniew Mikołajczak – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie.

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie