Bieg Terytorialsów z okazji święta WOT

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej obchodzili 27 września Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostało ustanowione w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W ciechanowskich koszarach odbył się uroczysty apel, a po nim – sportowy team Brygady wystartował w biegu sztafetowym „Pamięci Roja”.

27 września to ważna data na kartkach kalendarza dla Terytorialsów. Tego dnia obchodzony jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, a od pięciu lat jest to również Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Podkreśla to historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej.

Z okazji Święta Terytorialsów na placu apelowym w koszarach 5. Mazowieckiej Brygady OT odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy oraz pracowników resortu. Był to nie tylko czas podziękowań za pełnioną służbę, ale również czas podsumowań 5 letnich wysiłków, które przyczyniły się do wielkości, siły i znaczenia Brygady. Podczas apelu wręczono zasłużonym żołnierzom listy gratulacyjne, odznaczenia państwowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Po tej części uroczystości, sportowy team 5. MBOT na czele z dowódcą brygady – płk. Mieczysławem Gurgielewiczem wystartował w biegu sztafetowym „Pamięci Roja”. Żołnierze wykorzystują każdą okazję do podnoszenia swojej sprawności fizycznej, w myśl zasady – wysportowany żołnierz – to dobry żołnierz. Terytorialsi wyruszyli tego dnia spod bram koszar ciechanowskiej jednostki do Szyszek około godziny 9:00. Trasa, jaką mieli do pokonania, liczyła z drogą powrotną blisko 55 km. Każda sztafeta miała do pokonania około 9 km, jednak niektórzy biegacze postanowili podnieść poprzeczkę nieco wyżej, mierząc się z całą trasą z Szyszek do Ciechanowa. W ten sposób żołnierze oddali hołd i upamiętnili miejsce śmierci patrona 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.


DOŁĄCZ DO NAS!

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-60 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi obywatelstwo polskie, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno osoby, niepełniące do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.  Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest doskonałą szansą na połączenie życia rodzinnego, zawodowego z możliwością służby dla Polski.

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej