By jeździli rowerami bezpiecznie

W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie odbyły się Powiatowe Eliminacje do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju “Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu ruchu drogowego to doskonałe wejście w sezon rowerowy. To również element policyjnych działań w ramach akcji ” Jednośladem bezpiecznie do celu “.

W turnieju powiatowym rywalizowali ze sobą finaliści eliminacji szkolnych i gminnych z terenu powiatu ciechanowskiego. Uczestnicy wzięli udział w teście wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie. Łącznie rywalizowały 3 drużyny w pierwszej grupie wiekowej oraz 4 drużyny w drugiej grupie wiekowej.

– Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:  Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu  drogowym – informuje KPP w Ciechanowie.

Rywalizację oceniał zespół sędziowski, w skład którego wchodzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

W grupie I: I miejsce –  zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bądkowie. W grupie II: I miejsce  – zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie .

Zwycięskie drużyny z poszczególnych grup przeszły do eliminacji rejonowych, które odbędą się 28 kwietnia o godz. 9. w  SP nr 3 w Przasnyszu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach rejonowych!

red

Fot. KPP Ciechanów