Sowieci niegodni bycia honorowymi obywatelami Ciechanowa. Jest projekt uchwały

Obiecuję, że zajmę się tą sprawą w najbliższym czasie – powiedział nam 11 marca przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński. Słowa dotrzymał – na najbliższej sesji Rady – w czwartek, 29 kwietnia radni zagłosują nad wnioskiem o pozbawienie tytułu “Honorowego Obywatela Ciechanowa” dwóch oficerów Armii Czerwonej – Nikołaja Laszczenko i Witalija Rolenko.

Obydwaj Sowieci tytuły otrzymali w czasach PRL. Źródła historyczne donoszą tymczasem, że po wypędzeniu w styczniu 1945 r. z Ciechanowa niemieckich okupantów, brali udział w działaniach przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Obecność obydwu na liście honorowych obywateli Ciechanowa jest karygodna zwłaszcza teraz w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i zbrodni popełnianych tam przez armię Federacji Rosyjskiej.

Publikujemy uzasadnienie projektu uchwały

Honorowe Obywatelstwo Gminy Miejskiej Ciechanów to szczególny tytuł nadawany przez władze samorządowe osobie o uznanym autorytecie moralnym, która swoją postawą ma wpływ na kulturę, rozwój , znaczenie i sławę miasta Ciechanów.

W dotychczasowym gronie wyróżnionych w mieście Ciechanów widnieją dwa nazwiska: rosyjskiego generała armii Nikołaja Grigorjewicza Laszczenki – ówczesnego sekretarza Komitetu Centralnego KPZR, któremu tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa nadano w 1978 roku i rosyjskiego podpułkownika Armii Czerwonej komendanta wojennego powiatu ciechanowskiego w okresie od stycznia do maja 1945 –– Witalija Gierasimowicza Rolenki, który ten zaszczytny tytuł otrzymał w 1974 roku.

Jak wynika z nielicznych ale dostępnych przekazów oficerowie ci nie są osobami o uznanym autorytecie moralnym. Wręcz przeciwnie, wykazywali się oni bezwzględnością i okrucieństwem w stosunku do osób zagrażających wprowadzeniu reżimu radzieckiego na ziemiach polskich i mających odmienne poglądy polityczne. W związku z tym trudno uznać ich działania za zgodne z postawą jaką prezentuje Honorowy Obywatel Ciechanowa.

Zarówno z wyżej przedstawionych powodów, jak i też w związku z nieuzasadnioną inwazją wojskową Rosji na Ukrainę, która przyczynia się do niszczenia kraju z nami sąsiadującego i śmierci wielu tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet i dzieci, stosownym jest aby z panteonu Honorowych Obywateli Ciechanowa, nazwiska ww. osób zostały usunięte.

Grupa Radnych Rady Miasta Ciechanów

Fot. 06-400.pl