By na drogach było bezpieczniej

Powstanie Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jest kwestią kluczową, dlatego też będziemy podejmować inicjatywy i działania, które wpłyną bezpośrednio lub pośrednio na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach – mówi starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Z inicjatywą powołania Rady wystąpił komendant powiatowy policji insp. Grzegorz Grabowski. W 2017 r. w powiecie ciechanowskim doszło do 33 wypadków drogowych, w których zginęły 8 osób, a 28 zostało rannych. W roku ubiegłym sytuacja na drogach znacznie się pogorszyła: 53 wypadki, 12 zabitych, 44 rannych. – Zależy nam na stworzeniu mechanizmów we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, które realnie przyczynią się do poprawy wskaźników stanu zagrożenia na drogach powiatu ciechanowskiego – mówi pani starosta.

O powołaniu PBRD rozmawiano na spotkaniu w starostwie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. – Omówiliśmy wstępne założenia programowe działalności Rady – relacjonuje Joanna Potocka-Rak. – Inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie, kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, organizowanie powiatowych turniejów  bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy współpraca z administracją rządową i samorządową w tym zakresie to jedne z wielu zadań jakimi ma się zajmować PRBRD.

– To bardzo dobry pomysł . Popieram inicjatywy, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo ważna jest również koordynacja tego typu działań – skomentowała nam Anna Smolińska z ciechanowskiego WORD-u. Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie