Caritas Diecezji Płockiej powołała Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Caritas Diecezji Płockiej (zgodnie ze wskazaniami Caritas Polska) powołała do istnienia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Centrum będzie zajmowało się świadczeniem różnorakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie diecezji płockiej.

Zarząd Caritas Diecezji Płockiej podjął decyzję o utworzeniu Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Pracownicy Centrum będą świadczyć pomoc tym osobom w różnym zakresie.

Ukraińcy będą mogli liczyć na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych związanych z pobytem na terytorium Polski (w tym nadawanie numeru Pesel): pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, załatwianie spraw w placówkach oświatowych i medycznych, tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język ukraiński i odwrotnie.

Ponadto Centrum świadczyć będzie pomoc, jeśli chodzi o wynajem lokali mieszkalnych, pomoc w założeniu rachunku bankowego, udzielanie niezbędnej pomocy rzeczowej i materialnej, udzielanie pomocy w organizacji spraw codziennych, związanych z pobytem w Polsce, a także w organizacji kursów nauki języka polskiego.

Osoby z Ukrainy, zainteresowane wymienionym formami wsparcia, które znalazły się w diecezji płockiej po wybuchu wojny na Ukrainie, mogą zwracać się do pracowników Centrum. Dostępne są numery telefonów, czynne w godz. 8:00-15:30: pan Włodymyr: 725-622-328 oraz pani Małgorzata: 506-222-834.

До працівників Центру можуть звернутися громадяни України, зацікавлені у вищезгаданих формах підтримки, які опинилися в Плоцькій єпархії після початку війни в Україні. Номери телефонів доступні, відкриті з 8: 00-15: 30: пан Володимир: 725-622-328 та пані Малгожата: 506-222-834.

Przypomnijmy, że w diecezji płockiej w czasie dwóch zbiórek do puszek przed kościołami na pomoc uchodźcom z Ukrainy zebrano 1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na ich wsparcie.

Fot. diecezjaplocka.pl