Ciechanów: budowa nowego oświetlenia na ulicach: Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej

Trzy ulice na osiedlu „Podzamcze” zyskają nowoczesne oświetlenie. Na ulicach zamontowane zostanie 45 lamp ledowych. Znikną stare, wysłużone słupy energetyczne – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Inwestycja pozwoli na zmodernizowanie dwóch linii: przestarzałej sieci abonenckiej oraz linii oświetleniowej na trzech ulicach w pobliżu ciechanowskiego zamku.

-W ziemi zbudowana zostanie linia dostarczająca energię, co pozwoli na zdemontowanie nieestetycznego okablowania i przestarzałych słupów. Istniejąca infrastruktura powstała w drugiej połowie lat 80-tych. Rozdzielone zostaną linie: abonencka (która zapewnia dostawy energii do poszczególnych gospodarstw domowych) oraz nowa linia miejskiego oświetlenia. Oświetlenie miejskie na ul. Parkowej, ul. Gostkowskiej i ul. Zamkowej zostanie wykonane poprzez montaż lamp ledowych na 45 aluminiowych słupach – informuje pani rzecznik.

-Aktualnie trwają prace ziemne – montowane jest okablowanie nowej sieci oświetleniowej w ulicy Zamkowej. W pierwszym etapie prac zabezpieczono kable zasilające do nowych słupów oświetlenia poprzez montaż rur osłonowych do kabli energetycznych i oświetlenia ulicznego. Po wybudowaniu sieci podziemnej wraz ze złączami kablowymi nastąpi usunięcie starych słupów energetycznych i przewodów napowietrznych. Następnie wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszych etapów prac związanych z realizacją projektu, w tym posadowienie fundamentów i ustawienie słupów wraz z wysięgnikami i lampami – dodaje Paulina Rybczyńska.

Postęp prac zleconych przez miasto jest uzależniony od wykonania zakresu robót przez Energa-Operator S.A., która odpowiada m.in. za prace związane ze skablowaniem linii elektroenergetycznej nN 04kV.

Fot. UM Ciechanów

            Paulina Rybczyńska

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów