Ciechanów dostał pieniądze na wprowadzony przez rząd dodatek węglowy

Na czwartkowej (22 września) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów radni przyjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. – Zmiany uwzględniają m.in. wprowadzenie planu na kwotę 10,7 mln zł na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła – czytamy w uchwale.

Jak poinformowała podczas obrad skarbnik miasta Ewa Szeluga – Ciechanów otrzymał rządowe wsparcie na wymienione w uchwale dodatki. – Pula 6 mln 600 tys. zł już wpłynęła na nasze konto i w dniu dzisiejszym pójdą te środki na konto wydzielone do wypłaty dodatków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – powiedziała pani skarbnik. – Tam pracuje sztab osób, który weryfikuje wnioski i są przygotowani do tego by uruchomić wypłatę, a wiemy, że jest oczekiwanie ogromne ze strony mieszkańców, żeby te pieniądze przekazywać im na konta zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych – wszyscy obecnie na nadzwyczajnej sesji.

Red

Fot. Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne