Ciechanów. Inwestycje Wodociągów

W pierwszym kwartale przyszłego roku ma zostać oddana do użytku nowa przepompownia ścieków przy ul. Tatarskiej w Ciechanowie. Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ma zapewnić możliwość zmiany kierunku przepływu ścieków do kolektora sanitarnego w parku Dąbrowskiego lub w ul. Fabrycznej, zapewnić ciągłość tłoczenia ścieków w kierunku oczyszczalni ścieków.

Komora pompowni ma 7,2 m wysokości. Zbiornik wykonany jest z polimerbetonu, cały układ współpracuje z trzema komorami zasuw. Pompownia jest wyposażona w układ trzech pomp sterowanych poprzez rozdzielnię elektryczną. Przewód tłoczny wykonany jest z rur PE średnicy 315 mm o długości 390 m. Moc każdej z pomp to 5,5 kW. Rurociągi łączące przepompownię z komorą zasuw KZ1, KZ2  są wykonane ze stali kwasoodpornej.-  Poniesione koszty: wcześniejsze lata 321 tys. 562,44 zł ; podpisane umowy na dokończenie   zadania 773 tys. 263,15 zł

W kończącym się roku Stacja Uzdatniania Wody Gostkowo została wyposażona w trzy nowoczesne lampy UV przeznaczone do dezynfekcji wody. Dzięki urządzeniom nie ma konieczności stosowania środków chemicznych. Rozwiązanie gwarantuje czystą i idealną do spożycia wodę.  Od września w szkołach podstawowych w Ciechanowie pojawiły się specjalne urządzenia do dystrybucji wody (poidełka), a uczniowie otrzymali butelki wielokrotnego użytku. Wykonane zostały trzy odwierty studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowano 2 km 630 m sieci wodociągowej oraz 2 km780 m sieci kanalizacji sanitarnej.

W roku 2021 ciechanowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zbuduje kanalizację sanitarną w ulicach: Cieplińskiego, Przyleśnej, Hubala, Wąskiej, Kąckiej, Wybiegowej, Rowerowej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Wiosennej, Komunalnej, Rybnej, Wiejskiej, Szmaragdowej, Bursztynowej.

Sieć kanalizacyjna jak i wodociągowa powstanie w ulicach: Złotej, Towarowej, Sławika, Husarskiej, Kosynierów, Krasińskiego oraz w obszarze Jeziorka II. Sieć wodociągowa wykonana zostanie w ulicach: Żytniej, Długiej i Bielińskiej.

Red

Fot. Marek Szyperski