Ciechanów. Jest magazyn na pomoc dla Ukrainy

W Ciechanowie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego powstał magazyn, do którego trafiać będzie pomoc humanitarna przeznaczona dla obywateli zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy.

Zbiórkę będzie koordynował Polski Czerwony Krzyż. – Magazyn ma około 450 metrów kwadratowych, jest zadaszony, a jego wysokość wynosi od 8 do 10 metrów. Pozwala to na zgromadzenie pomocy humanitarnej z całego terenu powiatu ciechanowskiego dla obywateli.

Ukrainy.  Magazyn będzie pełnił funkcję miejsca centralnego, w którym każda z gmin, czy organizacji pozarządowych i stowarzyszeń będą mogły magazynować zgromadzoną pomoc materialną – informuje Ewelina Goryszewska z ciechanowskiego Starostwa Powiatowego. – Wszelka zgromadzona w nim będzie przekazywana na obszar przygraniczny, jak i bezpośrednio przybywającym obywatelom Ukrainy na terenie powiatu ciechanowskiego.

Red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie