Ciechanów: przyjąłeś pod dach uchodźcę, nie zapłacisz podatku

– Miasto Ciechanów udzieli wsparcia właścicielom prywatnych lokali i budynków, którzy przyjmują pod swój dach uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Osoby te będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2022 rok – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Ciechanów radni przyjęli projekt uchwały skierowany przez prezydenta miasta. – Ze zwolnienia skorzystać będą mogli właściciele budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenie miasta Ciechanów, którzy przyjmą do swojego domu lub mieszkania na pobyt czasowy ludność uchodźczą z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Zwolnienie będzie obejmowało okres całego 2022 roku – informuje Paulina Rybczyńska.

red

Fot. UM Ciechanów