Ciechanów. W tych miejscach za parkowanie możesz zapłacić kartą

W siedmiu parkometrach w Ciechanowie można płacić zbliżeniowo kartami. – Są to parkometry zlokalizowane na placu Jana Pawła II (3 szt.), na ul. Ściegiennego (2 szt.), na ul. Mikołajczyka i ul. Mickiewicza (po 1 szt.) – informuje Urząd Miasta.

W taką opcję wyposażono parkometry na placu Jana Pawła II (trzy urządzenia), na ul. Ściegiennego (parkometr na parkingu za Urzędem Skarbowym oraz parkometr przy sklepie spożywczym), na ul. Mikołajczyka i ul. Mickiewicza (po jednym parkometrze). – We wszystkich wyżej wymienionych urządzeniach za postój auta nadal można zapłacić jak dotychczas, bilonem. W ten sposób płatność można uregulować we wszystkich innych parkometrach na terenie Strefy Płatnego Parkowania – informują służby ratusza. – Ponadto kierowcy pozostawiający auto w obszarze SPP mogą wnieść opłatę z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego poprzez aplikację mobiParking. Lokalizacje parkometrów typu Z3-O, umożliwiających dokonywanie płatności kartą zbliżeniową, wybrano uwzględniając miejsca, w których występuje największa rotacja pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Tam też kupowanych jest najwięcej biletów parkingowych. W planach miasta jest dostosowanie kolejnych parkometrów do płatności kartą.

red

Fot. UM Ciechanów