Dobiega końca remont drogi powiatowej w Koźniewie Wielkim, gm. Sońsk. Dzisiaj (wtorek, 12 października) generalny wykonawca ma układać warstwę wiążąco-wyrównawczą, jutro (środa, 13 października: (jeśli pogoda pozwoli) – ścieralną warstw1) nawierzchni. Dlatego droga będzie zamknięta. – Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierująceCzytaj więcej →

Trwa przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Długołęka. – Od poniedziałku 11 października Generalny Wykonawca PRDI Mława planuje układanie warstwy ścieralnej nawierzchni.  W związku z tym droga odcinkami będzie zamykana – poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie. PZD prosi kierowców o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceńCzytaj więcej →

Prawie 2 mln zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma powiat ciechanowski na przebudowę drogi powiatowej w Woli Młockiej, gm. Glinojeck. Umowę na kwotę 1 mln 937 tys., 449 zł 54 gr podpisali w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski. Pieniądze zostanąCzytaj więcej →

Zakończył się remont mostu na Łydyni w Ciechanowie. – Przeprawa przy ul. Zamkowej ma nowy asfalt. Nową nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych. W ramach prac oczyszczono też i pomalowano barierki. Naprawiona została nawierzchnia chodników i gzymsów. Wykonano wymianę i regulację pionową studzienek i kraty deszczowej – poinformował ciechanowski Urząd Miasta.Czytaj więcej →