Ciechanów. “Wędrówka po nieistniejącym sztetlu”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza do udziału w II Miejskiej Wędrówce po nieistniejącym sztetlu, czyli żydowskim Ciechanowie, który zniknął bezpowrotnie i trudno dziś znaleźć jego ślady. – Mieszkańcy Ciechanowa będą mieć okazję  nie tylko poznać fragment historii miasta, ale również oddać pamięć zgładzonym ciechanowianom – zaprasza dyrektor placówki Alicja Wodzyńska.

– Po 10 latach powtarzamy pierwszą Miejską Wędrówkę, która odbyła się w listopadzie 2012 r., w 70. rocznicę zagłady żydowskiej społeczności Ciechanowa i zapoczątkowała cykl spacerów, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – zapraszają organizatorzy. – Spacer miejski będzie częścią obchodów organizowanej corocznie przez Muzeum Polin Akcji Żonkile, upamiętniającej przypadającą 19 kwietnia rocznicę powstania w getcie warszawskim.

21 kwietnia, start – godz. 17. sprzed Urzędu Miasta w Ciechanowie.

red

Fot. MBP w Ciechanowie