Ciechanów. Więcej miejsc do parkowania na osiedlu Aleksandrówka

Rozpoczęły się roboty na ul. Sikorskiego. – Droga wewnętrzna będzie poszerzona, utworzone zostaną kolejne miejsca parkingowe. Zmianie ulegnie organizacja ruchu. Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców osiedla Aleksandrówka w ramach tegorocznego głosowania w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

– Istniejąca droga zostanie poszerzona, następnie wyrównana masą asfaltową. Między budynkami przy ul. Sikorskiego 2 i 4, wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni, powstanie zatoka parkingowa dla 7 aut. Nawierzchnia betonowego chodnika będzie usunięta i zastąpi ją parking, na nowe wymienione zostaną krawężniki. Prace obejmą też regulacje studni kanalizacyjnych, zagospodarowanie wód opadowych i otoczenia – informuje rzeczniczka. – Zmianie ulegnie organizacja ruchu. Dojazd do budynków przy ul. Witosa 19, 19a, 19 b będzie wyznaczony od ul. Sikorskiego.

Prace mają zakończyć się w październiku.

Red

Fot. UM Ciechanów