Ciechanowski Dzień Strażaka – Apel, awanse, podziękowania

Dzień Strażaka w Ciechanowie odbył się dzisiaj (4 maja) z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Przed gmachem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odbył się uroczysty apel, a którym wzięli udział funkcjonariusze systemu dziennego, zmiana służbowa oraz pracownicy cywilni jednostki.

– Apel rozpoczął się złożeniem meldunku p.o. Komendantowi Powiatowemu PSP mł. bryg. Radosławowi Osieckiemu przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Damiana Kołpaczyńskiego. Następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu narodowego. W dalszej części uroczystości zostały odczytane listy z życzeniami od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego PSP  nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka. Następnie głos zabrał p.o. Komendant Powiatowy mł. bryg. Radosław Osiecki, który podziękował wszystkim strażakom za ofiarność i zaangażowanie w służbę. Pogratulował także wszystkim funkcjonariuszom awansowanym na wyższe stopnie służbowe  – informuje KP PSP w Ciechanowie.

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym z dnia 28 kwietnia 2020 r. awansował na wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2020 r. oficerów Komendy Powiatowej PSP:  

Stopień brygadiera otrzymał:

mł. bryg. Andrzej Król

Stopień młodszego brygadiera otrzymał:

st. kpt. Mirosław Wójcik

Stopień kapitana otrzymał:

mł. kpt. Piotr Jurzyk

Stopień młodszego kapitana otrzymali:

asp. Artur Michałek

asp. Wojciech Maciejewski

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  rozkazem personalnym z dnia 21 kwietnia 2020 r.  awansował na wyższe stopnie służbowe  z dniem 4 maja 2020 r. podoficerów Komendy Powiatowej PSP:

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

ogn. Krzysztof Klonowski

ogn. Andrzej Małecki

ogn. Adam Mróz

ogn. Artur Skierkowski

Stopień ogniomistrza otrzymali:

mł. ogn. Cezary Kurjata

mł. ogn. Dariusz Nawocki

Stopień sekcyjnego:

st. str. Robert Dikau

st. str. Maciej Michalczuk

st. str. Piotr Morawski

st. str. Piotr Silski

st. str. Piotr Skupiński

st. str. Łukasz Talarowski

st. str. Michał Witkowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Ciechanowie rozkazem personalnym  z dnia 4 maja 2020 r.  awansował na wyższe stopnie strażaków Komendy Powiatowej PSP:

Stopień starszego strażaka otrzymali:

str. Mateusz Baranowski

str. Łukasz Bartosiewicz

str. Jerzy Długołęcki

str. Anna Gołębiewska

str. Karol Korczakowski

str. Bartłomiej Miłek

str. Aleksander Strózik

str. Paweł Talarowski

Rok 2020 obfitował w liczne awanse i wyróżnienia co jest wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i zadań stawianych przed funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Przykładem tego może być zaangażowanie i ofiarność funkcjonariuszy w walce z epidemią koronawirusa.

Fot. KP PSP Ciechanów