Ciechanowski PUP aktywizuje

Powiatowy     Urząd   Pracy   w   Ciechanowie  informuje, że o przeprowadzeniu naborów wniosków na formy aktywizacji  zawodowej realizowane w ramach Funduszu Pracy.                                                                         

Roboty publiczne na okres 4 miesięcy dla 100 osób bezrobotnych, prace interwencyjne na okres 6 miesięcy dla 80 osób bezrobotnych, staż na okres 5 miesięcy dla 50 osób bezrobotnych – nabór wniosków od 10 stycznia do wyczerpania miejsc. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 30 osób bezrobotnych – nabór wniosków od 22 stycznia do wyczerpania miejsc.

Ciechanowski PUP informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków preferowani będą pracodawcy, którzy: deklarują zatrudnienie po zakończeniu: robót publicznych na okres co najmniej 2 miesięcy, staży na okres co najmniej 2 miesięcy, prac interwencyjnych na okres co najmniej 3 miesięcy, wywiązali się poprawnie z wcześniej zawartych umów.

red