Są pieniądze na opiekę wytchnieniową

Cztery samorządy z powiatu ciechanowskiego znalazły się na liście wniosków zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki – na realizację programu w województwie mazowieckim samorządy otrzymają ponad 19 mln zł.

Powiat ciechanowski otrzyma 427 tys. 994 zł, a gminy: Gołymin Ośrodek – 22 tys. 233 zł, Ojrzeń – 63 tys. 92 zł i Opinogóra Górna – 69 tys. 169 zł. – Przekazanie środków finansowych z Programu nastąpi na podstawie umowy zawartej w terminie 30 dni od podpisania umowy Wojewody Mazowieckiego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – informują służby prasowe MUW. 

– Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

red

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki